Συντήρηση για δάπεδα με λάδι

18 Ιουλίου 2019

 

Με περιστροφική μηχανή και πράσινη τσόχα καθαρίζεται η επιφάνεια εφαρμόζοντας καθαριστικό
Loba ParkettSoap σε αναλογία η οποία κρίνεται από το τεχνικό ανάλογα με την ένταση καθαρισμού που απαιτείται.
Αφαιρούνται επαρκώς τα υπολείμματα σαπουνιού και εφαρμόζεται με Loba wischwiesel μια στρώση προϊόντος συντήρησης Loba ParkettOil.
Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως μετά από 12 ώρες.

Το προϊόν Loba ParkettOil αφαιρεί μικρές φθορές της επιφάνειας, ανανεώνει την εμφάνιση του δαπέδου και παρέχει αντιολισθητικές ιδιότητες.