Καθαρισμός και συντήρηση ξύλινων δαπέδων

LOBA CareCleaner
LOBA CareCleaner
Καθαριστικό για βερνικωμένα δάπεδα, για καθημερινή χρήση
LOBACARE LaminatCleaner
LOBACARE LaminatCleaner
Καθαριστικό για laminate δάπεδα, για καθημερινή χρήση
LOBA Deck & Teak Refresh
LOBA Deck & Teak Refresh
Καθαριστικό για ντεκ δάπεδα
LOBA ParkettSoap
LOBA ParkettSoap
Καθαριστικό για λαδωμένα δάπεδα, για καθημερινή χρήση
LOBA CareRemover
LOBA CareRemover
Καθαριστικό για έντονους λεκέδες οι οποίοι δεν έχουν απομακρυνθεί με το CareCleaner.
LOBA ParkettOil
LOBA ParkettOil
Για συντήρηση λαδωμένων δαπέδων
LOBACARE V6 Finish
LOBACARE V6 Finish
Για συντήρηση βερνικωμένων δαπέδων