Υλικά για προετοιμασία υποστρώματος (αστάρια, τσιμεντοειδή)

STAUF VPU-155 S
STAUF VPU-155 S
αστάρι πολυουρεθάνης, χωρίς διαλύτες, ταχυστέγνωτο
STAUF VEP-195
STAUF VEP-195
Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών , που λειτουργεί και ως φράγμα ανιούσας υγρασίας. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και σύσφιξη σαθρής τσιμεντοκονίας.
STAUF VDP-130
STAUF VDP-130
αστάρι διασποράς, χωρίς διαλύτες