Αφρώδες υπόστρωμα

αφρώδες υπόστρωμα πάχους 2 χιλιοστά για πλωτό δάπεδο