Δρυς Αμερικής λευκή


Ξύλο ιδιαίτερα εντυπωσιακό λόγω των μεγάλων διαστάσεων του.

Η Αμερικανική Δρυς είναι σταθερή και ανθεκτική στις καταπονήσεις με δυνατότητα  βαφής σε διάφορα χρώματα και επεξεργασίας στην υφή.
Η πρώτη ύλη εισάγεται από διάφορες περιοχές της Αμερικής. Μοιάζει με την Ευρωπαϊκή Δρυ, αλλά έχει λίγο πιο σκούρο ξανθό χρώμα και βρίσκεται σε μεγαλύτερες διαστάσεις  (μήκος και πλάτος).
Τα πλάτη του προϊόντος είναι: από 11 έως 19 εκατοστά